Зоната, северно от Пощата, е най-пищната част от централния площад на Римския Филипопол

 

До няколко месеца ще бъде готово новото археологическо бижу на Пловдив – т.нар. Форум-север. Зоната, северно от Пощата, е най-пищната част от централния площад на Римския Филипопол. Там са били разположени поредица важни обществени сгради – частично разкрити днес от археолозите, които ще се интегрират в новия проект, добиващ вече очертания. Това е и своеобразна директна пешеходна връзка между Главната улица – „Кн. Александър I Батенберг” и Епископската базилика. Тя ще има и едно „разклонение“ – към Одеона и улица „Гурко“. 

Мястото е административното сърце на Филипопол. Докато другите три страни на почти квадратния Форум (или Агора) са изцяло търговска зона – с магазини, то в северната са подредени институциите. Една от най-впечатляващите сгради обаче е под земята. Някъде в основите на бившата „Руска книжарница“ се намира сградата на Съкровищницата на Филипопол. Тя е била огромна за размерите на нашите земи, за което съдим по големия надпис с наименованието ѝ. Той лежи в насипа покрай Форум-юг, между Пощата и Тримонциум, поставен там някога през 70-те. За съжаление, към момента няма данни, че  ще бъде преместен и представен на място.

Надписът е специален за града ни и с това, че е от малкото на латински език – повечето такива в римския Филипопол са на гръцки език.

Съседна на Съкровищницата е Гражданската базилика. В езическата Римска империя тези сгради са имали централна функция, като място за важни събирания, дискусии, съдебни дела и подобни. Били са  продълговати сгради, които завършват в план с полукръгла извивка в единия край – този тип архитектура се възприема през IV век от християните за строителството на първите големи християнски храмове. Оттам идва и названието на ранните църковни сгради. От сградата на Форум-север обаче се вижда само южната фасада. Точният анализ на нейната функция е само хипотеза.

Първоначално се е влизало през три места, но в по-късни времена два от тези три входа са зазидани с архитектурни фрагменти, сред които се забелязват ювелирно изпълнени мраморни елементи. Там е запазен и част от постамент за статуя на император Комод – вграден в постройката. Вероятно императорът от края на II век, станал известен от филма „Гладиатор“, е имал статуя именно в северната част на Форума, а самият посветителски надпис в негова чест ще бъде възстановен и експониран на място. Вероятно съседната сграда-съкровищница е построена именно по времето на император Комод, който въпреки сравнително негативния образ, който има в общественото пространство, е запомнен с добро във Филипопол. На повечето места неговото име е изтрито, тъй като е подложен на damnatio memoriae от Римския Сенат – но името му е запазено в Пловдив.

Следващата сграда от поредицата институционални постройки по Форум-север, които се социализират в момента,  е т.нар. Библиотека на Филипопол. Тя също е била монументална мраморна сграда – интересното при нея е, че има двоен мраморен под. Смята се, че е била Библиотека, поради нишите за съхранение в тухления ѝ зид, както и специално изградената вентилационна система. Според други изследователи тук се е намирал Архивът на Филипопол.

След тази сграда е проход от Форум-север към Одеона. В днешно време именно тук ще се изгради връзката с улица „Гурко“. Тук също се откриват няколко надписа – един от тях на ара, а другият, покрит от атмосферните влияния в последните години под ламарини. След това са подредени няколко помещения, чиято функция не е установена.

От другата страна на пешеходното преминаване – което съвпада и с античното пешеходно пространство, т.нар. амбулацио – ще бъде експониран стилобатът на Форума. Гранитната основа от последния период на агората вече си личи ясно, заедно с улея за оттичане на водата. На места са запазени базите от антични колони, като най-интересното при тях са съхранените надписи на дарителите от фамилията Мунации – Гней Мунации.

Изключително интересно ще бъде и в пешеходната част в посока Епископската базилика. Там е разкрит североизточният ъгъл на Форума. В една част ще се направи по-дълбоко вкопаване, за да се покаже първият, по-ранен стилобат на Форума, който не е на същото място, като по-новия. По подобен начин е решено експонирането и на двата стилобата и на Западните пропилеи.

В края ще се преминава през ъгловия магазин. Този магазин в един етап от съществуването на Форума е служил за зареждане на магазините. Затова и там има запазено стълбище, което също ще бъде експонирано. То е по-ниско от нивото на улицата в съседство, тъй като в следващ етап от неколкократните ремонти през античността, нивото се е вдигало.

В самия ъглов магазин, вграден в зида, е и един от най-интересните надписи от Филипопол. Зазидан настрани е текст с гръцки букви, който според най-новите изследвания, е свързан с император Домициан. Първоначално се смята, че това е било постамент от статуя на Веспасиан, но специалистът епиграф Николай Шаранков, при преразглеждане на този текст, доказва, че става дума за неговия наследник Домициан. Статуята на недолюбвания император от края на I век по-късно е била разрушена, а основата и тази част от надписа – вградена в зида. Самият надпис всъщност е най-ранният, свързан с римски император в Пловдив.

Така, през този последен магазин, съвременната пешеходна връзка от Главната на Пловдив до Епископската базилика, ще стига до Главната на Филипопол – т.нар. кардо максимус. Най-голямата част от тая улица се вижда покрай частта на Форум-Изток покрай Пощата. Въпреки разсичането ѝ от днешния „Гладстон“, все още ясно си личи дългата отсечка. А днес, всеки пешеходец, пресичайки кардо максимус, ще е само на няколко метра и от Епископската базилика.