Разберете повече за лицензираните от МОН учебни заведения, които извършват обучение на територията на гр. Пловдив

 

Със започването на учебната година всички родители, на които им предстои смяна или ново начало за детето, започват да търсят начини да се ориентират в обстановката от заведения и предлагани програми за обучение.

Като цяло, в Пловдив предпочитанията основно се насочват към няколко определени школа и частните опции не са толкова много. Някои от тях обаче, са доста гъвкави в предлаганите специалности, приемат записване по всяко време и наблягат на индивидуалния подход и обучение.

Разберете повече за лицензираните от МОН учебни заведения, които извършват обучение на територията на гр. Пловдив:

Основни училища

ЧОУРЧЕО „Класик“

Учебната програма следва българските стандарти и академичните нива на британския национален учебен план. Класовете са с малък брой деца - от 10 до 12. Обучението по български и английски език се провежда в 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап. От пети клас се въвежда втори чужд език по избор от немски, испански и италиански. От първи клас се провеждат часове по ментална математика, които допълнително развиват логико-математическите умения у всяко дете. Седмичното разписание отчита най-подходящото време за отлична концентрация и улеснява запаметяването като предметите математика, езици, природни и обществени науки се провеждат преди обяд, а часовете по изобразително изкуство, дизайн и технологии, информационни и комуникационни технологии, музика, физическо възпитание и спорт, часове за равитие на емоционален, социален, морален, творчески и практически потенциал следобяд. Въведени са часове за самостоятелна подготовка, които се провеждат преди обяд след основния час и се водят от един и същ учител. Предлага се богата гама от клубна дейност по интереси в областта на изкуствата и спорта. Обучението е билингвално по всички учебни предмети.

Приемът на документи започва от 17.02, а  стандартната годишна такса за учебната 2022 / 2023 година е 3500 евро.

ЧОУ „Бъдеще“

Учебното заведение е част от образователния комплекс Стоян Сариев, създадено 10 години след първото частно училище на територията на град Пловдив. Предназнчено е за ученици от първи до седми клас и дава ъзможност да се затвори цикълът за обучение  на три етапа- начален, прогимназиален и гимназиален . Изучаването на английски език е приоритет наравно с изучаване на българския език. През новата учебна година – 2022/2023 г., ЧОУ “Бъдеще“ стартира иновативна за България образователна програма, насочена към деца с изявен интерес към футбола. Записването става по документи, а за випуска има определен брой места, които могат да бъдат запълнени с безплатен прием на база на точкова система, описана в сайта на училището.

Средни училища

ЧСУ „ДРУЖБА“

15 септември 2005 г. е ден първи на училището. Началото е поставено със 17 ученици от ПГ до V клас. В следващите две години броят им значително нараства. През 2006 г. се обучават 62 ученици, а през 2007 г. – 115 ученици.

2012/2013 учебна година е преломна за училищната история – започва гимназиалният етап.

През 2013/2014 г. в училището са записани над 150 ученици от ПК до IX клас.

Записването се извършва по документи, а сроковете са различни, в зависимост от образпвателния етап на детето. Таксата е 4 000 евро, като може да бъде заплатена на вноски.

Частно средно бизнес училище „Талантите“

В ЧСБУ „Талантите“ се изграждат утрешни лидери чрез интегрирано образование и индивидуален подход към всяко дете, откриване на творческите му заложби, развитие на предприемаческия дух и информационна култура. Възможност за иновативно обучение, надграждащо стандартните учебни програми на Министерство на образованието, като включва съвременни методи на обучение: учене по феномени (внедрен опит от Финландия); учене базирано на проектна дейност (трансфериран опит от Обединеното кралство); учене между връстници (интегрирани практики в обучението от Скандинавските страни).

Записването става по документи и по всяко време на учебната година, като се предлага и самостоятелна форма на обучение. Таксите са 4 500 лв за ученици от първи до четвърти клас и 2 500 лв за ученици от 5 до 12. Клас.

Профилирани гимназии

ЧПГ „Класик“

В гимназиалната степен се предлагат следните профили - "Чуждоезиков" и от учебна 2018 / 2019 - “Математически" и "Софтуерни и хардуерни науки” с прием след VII клас в сътрудничество с водещи университети и международна сертификация на дигиталните компетентности. Освен големия брой часове по английски език, предметите история, география, психология, биология, математика и информационни и комуникационни технологии се преподават на английски език. Втори и трети чужд език могат да се избират от девети клас. Гимназиалната степен гарантира перфектна подготовка на учениците за успешно реализиране в най-добрите университети в страната и чужбина. Учениците получават ниво за успешно полагане на изпити за Международно общо свидетелство за средно образование (IGCSE). Задължителните дисциплини на ниво IGCSE са aнглийски език, математика и бизнес науки. Избираемите предмети са история, география, психология, икономика, съвременни чужди езици и други. Предлага се и обучение за Общо свидетелство за образование напреднало ниво (GCE A-levels) по същите предмети.

Сроковете за кандидатстване започват от 17.03, а таксите за обучение е 3 500 евро за обучение по български и британски стандарт и 6 000 евро при обучение по IB programme.

ЧПГ „Едмънд Бърк“

Профилирана езикова гимназия „Едмънд Бърк“ град Пловдив е основана през 2002   година като начално училище. В тази си степен с прием от първи клас в същата година не се намира база за учебните занятия, подходяща за ученици на тази възраст.

През 2003 година училището със Заповед на Министъра на МОН се преобразува в езикова гимназия.  През учебната 2003/2004 година се осъществява прием на ученици. Четири випуска в годините напред се дипломират, като паралелно с езиковата гимназия придобиват и професионална квалификация от ЧПГ „Бизнес и банково дело“ по-избор от действащите специалности. Випуските дипломирали се и получили специализация даваше възможност на учениците да се реализират успешно.

Основното направление на гимназията е чуждоезиковото обучение. В училището се изучават усилено английски език и испански език

Годишната такса за учебната 2022/2023 година е 500 лева, а записването става със заявление и информационна карта за записване.

ЧПГЧО „Стоянстрой“

Частна езикова гимназия  „Стоян Сариев” е създадена през 1995 г. със Заповед  РД – 14 – 43 / 10.05.1995г. на Министъра на образованието и науката. Това е първото частно училище на територията на Пловдив и  област Пловдив.

В годините получава покана на университет Кеймбридж  и Британският  съвет за образование за съвместно развитие и сътрудничество. Това дава  възможност за създаване на Изпитен център на Кеймбридж към Частната езикова гимназия „Стоян Сариев“  за цяла  Южна България. Сертификатът е пожизнен и признат в цял свят. До днешна дата над 318 ученика са придобили успешно правото  да продължат образованието си в най-престижните университети в цял свят – Япония,  Великобритания  и  „Бръшляновата лига“- Съединените американски щати.

Непосредствено след този успех , Министърът на образованието даде възможност да се разкрие Център за професионално образование към Частна езикова гимназия „ Стоян Сариев“ . Лицензът на Центъра е за десет специалности за реализиране на професионално развитие на хора от различни възрасти и съсловия.

Професионални гимназии

ЧПГ по икономика и управление

Училището е създадено със заповед номер РД14-122 от 12.07.2004 год. в град Пловдив. Гимназията се състои от 5 паралелки, в които се изучават икономически специалности. Учителският състав е от 21 души, в това число и директорът на гимназията г-жа Величка Георгиева.

Гимназията няма собствена сграда и първоначално се помещава на адрес ул. “Данаил Николаев” 46 в сградата на училище Петър Берон. От началото на учебната 2012-2013 год. гимназията се премества на нов адрес в напълно реновирана сграда на централната търговска улица “Райко Даскалов” 44 в гр. Пловдив. Някои от основните му предимства са:

  • Професионална подготовка, ориентирана към учебни предмети от сферата на маркетинговото , финансовото и юридическо осигуряване на фирмите
  • Учебна практика по специалните предмети се провежда в учебно-тренировъчни фирми, производствени екскурзии и реално участие във фирми и организации и учреждения
  • Езиково обучение – изучават се два чужди езика, като първият е италиански език – интензивно изучаван в паралелките с прием след VII-ми клас

Приемът е след 7. или 8. клас , по документи, а сроковете започват от юни месец.

ЧПГ по информатика и компютърни науки

ЧПГИКН “Академик Благовест Сендов” е  училище, в което теорията и практиката вървят ръка за ръка. Постоянната актуализация на програмата, изграждането на междупредметни връзки и меки умения у учениците е основен приоритет ежедневно се работи в посока за постигане на високите цели не само на ръководството, но и на учениците.

Годишната такса е 1 500 евро и се заплаща на вноски. Специалностите са: програмиране на изкуствен интелект, електронна търговия, приложно програмиране и графичен дизайн. Балообразуващи предмети са матурите по БЕЛ и математика.

На територията на с. Марково  се намира и базата на частно основно училище Слънчев лъч, което също е лицензирано от МОН. В него се обучават ученици от подготвителна група до прогимназиален етап.  Документи за кадидатстване се приемат през цялата учебна година, а годишната обучителна такса за целодневно обучение е 7 120 лв. на година, в която е включено и лятно училище до края на месец юни.