На няколко крачки от нея се намирала известната Аладжа джамия, а самото място днес помещава общинската администрация

 

В миналото пристигането на циркови трупи в Града под тепетата било истинско събитие, а мястото, на което се разполагал целият катун било известно на всички. Голямата шатра се разпъвала в източния край на махалата Гюлбахча, до прашния път, който водел към гарата. Местността била почти пуста, така че имало място и за палатките на дресьорите, и за клетките на зверовете. На няколко крачки от нея се намирала и известната Аладжа джамия.

От нея днес не е останал и камък. А върху мястото, използвано от отколешните циркове, сега се издига сградата на Пловдивската община. Тя обаче не е строена с това предназначение, а като Окръжен дом, т.е. дом на Окръжната постоянна комисия. Благодарение на тази комисия са израснали много представителни сгради, а до есента на 1910 г. служителите в нея нямали собствен покрив. Малко след решението за построяването му комисията откупила пустеещия терен от наследниците на фамилията Малиади, а след още месец бил обявен конкурс между българските архитекти. Така на 15.04.1911 г. вече бил известен и спечелилият проект на добре познатия архитект Никола Нешов. Имайте предвид, че сградата не е построена според цялостния си план – всъщност тя е трябвало да стига до Главната, но това крило остава нереализирано. Оттук нататък следвало най-трудното – да се осигурят средства за строителството.  Окръжната постоянна комисия обаче години наред предвидливо трупала пари в специален фонд и била готова да започне градежа веднага.

Основният камък на постройката бил положен в самото начало на 1912 г. Освен възторжените възгласи, имало и критични подмятания. Някои хора не били съгласни Окръжният дом да се строи почти в самия край на града, след като повечето важни учреждения се намирали в близост до река Марица.

Домът станал напълно завършен в началото на 1915 г. Разполагал с 50 стаи, голяма заседателна зала, монтирано било и централно парно отопление.

Първи в него се настанили окръжният лекар, Подвижната земеделска катедра, Окръжното инженерство, Бюрото за кооперативно водоснабдяване на населението. Няколко години по-късно там се пренесъл и Окръжният музей. Негов уредник станал видният изследовател и книжовник Стою Н. Шишков. След 1920 г. в Окръжната палата се уреждали най-представителните художествени изложби.

От лятото на 1934 г. сградата станала седалище на областния директор. Спомен от това време са тежките метални врати и затворническите шпионки в подземията. През 1948 г. Областната дирекция била закрита, но трябвало да мине още доста време, докато кметът на Пловдив получи ключа за кабинета на някогашния областен шеф.

За основа на текста е използвана книгата Забравеният град на Владимир Балчев.