Наличието им е свидетелство за значимостта на града Филипополис в периода на Античността

 

Съсредоточили сме вниманието си в централната градска част, където безспорно може да се изгубим сред останките от Римския стадион, Античния театър и впечатляващата  aрхитектура по Главната улица и в Старинен Пловдив. Пием кафето и похапваме вкусно в цветния квартал Капана и рядко стигаме до по-крайните квартали на Пловдив, където обаче има една истинска и внушителна находка от римско време, която също ще ви смае.

Останките от двата акведукта в Пловдив са единствените запазени по нашите земи. По-внушителен е западният, който днес може да се види над Коматевския пътен възел и с мащабите си свидетелства за значимостта на града Филипополис по време на Античността. Построен е в периода  ІІ–ІІІ век и се състои от два главни водопровода, отбиващи планинските извори в подножието на Родопите и обединяващи се край квартал Коматево. Основните каптажи се намират в близост до днешните села Куклен и Марково, а строителството се е  извършвало от роби. Акведуктите са възстановени  през 80-те години на миналия век, като основите са автентични, а откритието им става през 1935 г., когато археологът Димитър Цончев проучва водоснабдяването на Филипопол.

Впечатляващата водоснабдителна система не минавала само над земята. Всъщност, по-голямата част от тръбопроводите представлявала вкопани под земята глинени тръби. От Коматево към Младежкия хълм били насочени два успоредни акведукта, които минавали по склоновете на Младежкия хълм, Бунарджика и Сахат тепе, а наклонът бил към Таксим тепе. Там се събирала планинската вода, а после се отправяла в различните посоки на града.  С вода били захранвали най-вече обществените сгради и градските шадравани, както и малка част от домовете на най-богатите семейства.

Не са много градовете в Европа, в които са открити акведукти. Те са били скъпи и трудни за строителство, като само богати и значими селища са можели да си ги позволят.  Части от този тип съоръжения са експонирани в Рим, а руините на най-дългия и добре запазен римски водопровод могат да се видят във Франция, в близост до град Ним - това е т.нар. Мост над река Гард (Пон-дю-Гар).