Мини-, мини-, минимализъм. Единственото минималистично в Hotel Mini е стълбището, водещо до отделните стаи. Отрупан с картини и скулптори, хотелът е по-скоро своеобразна мини галерия на различни автори под един покрив. Ако искате да разгледате всичко, което е представено в хотела, отделете си време, което бихте прекарали в една галерия, ще ви е нужно. Агресивният червен цвят ярко контрастира на топлото отношение и внимание, с което ще бъдете обсипани тук.