Една от най-големите атракции за децата, свързана с натрупването на знания, е Природонаучният музей в Пловдив. В него малки и големи могат да разгледат изключително богатите експозиции, започвайки от минерали, през влечуги и достигайки до новооткритата зала с пеперуди, която стана факт само преди няколко месеца. Музеят е посещаван не само от местни хора и гостите на града, но деца от близките градове, често пристигат, за да разгледат експонатите чрез организирани училищни екскурзии.

През последните няколко месеца Природонаучният музей в Пловдив разцъфтя като роза в началото на лятото. Откри се вече споменатата зала с пеперуди, в която в момента има 250 екземпляра от десетки видове и се очаква да достигнат до 400. Красивите екземпляри прелитат свободно над  десетте вида палми, десетки цъфтящи видове, водопад, рекичка и мостче.  За тях се грижат двама млади уредници, които отговарят за залата и разказват на групите посетители. Една разходка с лекция в зала „Тропик“ трае между 15-20 минути, а групите ще са максимум по 10 човека. Сред тях е и един от шестте екземпляра в света от пеперудите - OrnithopteraAlexandrae. Това е най-скъпата пеперуда в света, а в Плводив можете да я видите срещу абсолютно символична цена за посещение на музея, която ще откриете в края на статията. Можете да видите и най-големия бръмбар в света, който, за съжаление, живее само един сезон.

Но какво още можете да видите в Природонаучния музей на Пловдив? Най-добрият пловдивски гид веднага ще ви разкаже. Ето кои са експозициите, които можете да посетите:

На площ около 100 кв. м. са представени три раздела –Палеонтология, Минералогия и Петрография. Експозицията започва още от фоайето на музея, където в три витрини са показани фосилни останки от неогенски бозайници – макет на дейнотериум, кътни и бивни зъби, бедрени кости. В самата зала раздел Палеонтология заема 12 витрини, в които са показани фосилни останки от растения и животни, населявали Земята в минали геоложки епохи: останки и отпечатъци от сигиларии, каламити и други изчезнали растителни видове, трилобити, брахиоподи, граптолити, морски лилии и морски таралежи, белемнити, амонити, миди, охлюви, кътни зъби и прешлени от неогенски бозайници, от мамут, коне, диво говедо, рога от елен, сърна и др.

Раздел Петрография разполага с две големи витрини, където на систематичен принцип са подредени различни скални образци според начина на образуването им:

- интрузивни (гранит, сиенит, габро, монцонит);                                                  

- ефузивни (риолит, базалт, пемза, обсидиан);

- седиментни (варовици, пясъчник, туфи, креда, конгломерат);

- метаморфни (мрамори, кварцити, шисти, гнайси, лиски).

На най-голяма площ е представен раздел Минералогия. Четири витрини са отделени на систематиката на минералите, разделени на 12 класа и представени със съответен брой минерални образци от България и чужбина. В две витрини са експонирани т.нар. полускъпоценни и цветни камъни – топази, аквамарини, берили, аметисти, мориони, гранати, ахати, ясписи и много други от България, Русия, Бразилия, Мозамбик. Още шест витрини и централната част на зала „Геология” представят многообразието от форми, разновидности и цветове на най-богатата в Южна България колекция от рудни и нерудни образци от Родопите – галенит, сфалерит, клейофан, пирит, халкопирит, кварц, калцит, родохрозит, барит, анкерит и др. от Мадански и Лъкински район.

Експозицията Ботаника започва с цветно табло-схема, отразяващо най-новите схващания за еволюцията и филогенията на растителния свят. Tя е първата по големина и богатство в България и се простира на площ от 100 кв. м. Най-голямо място в експозицията е отредено на флористичното богатство и разнообразие на Южна България. С хербарийни материали (предимно) и цветни фотоси са представени 70 вида редки ендемични и реликтни растения. С големи цветни фотоси са показани едни от най-забележителните вековни дървета (чинарът в село Белащица, дъбът в село Гранит, Чирпанско и други) и резервати (Червената стена, Джендема и др.) в Южна България. От големия брой медицински растения във флората на България, в експозицията са подбрани някой от най-популярните билки: жълт кантарион, подбел, смрадлика, зърнастец, червено подъбиче, валериана, камшик, глог и други, показани с хербарийни образци. В четири витрини, разположени в средата на залата са експонирани макети на 37 вида от по-широко разпространените в България ядливи и отровни гъби, подредени на екологичен принцип.

Началото на научния хербарий в музея е поставено с една колекция от около 6 400 хербарийни листа, наследени от Френския колеж в Пловдив и съставена с материали, предимно от чужбина. Сега, хербариумът притежава над 18 000 листа, разпределени в три колекции: „Българска флора” – с около 10 000 листа, с растения, произхождащи главно от Южна България; „Чуждестранни флори” – около 4 000 листа и „Хербариум на В. Стрибърни”, също с около 4 000 листа.

Следва експозицията Безгръбначни, в която можете да разгледате 147 вида. В нея е показано табло на филогенията на безгръбначните животни и табло на Първаци, организми от една клетка (Кореноноги, Камшичести, спорови и Инфузории). Коралите са представени от Морско перо, Дървовиден корал, Клонест корал, Червен корал, Коралова гъба и други. Една голяма група от безгръбначните животни са представителите от ракообразните. Във витрината са изложени 21 вида, от които по интересни представляват – рак пустинник , морски паяк, рак богомол, рак омар, камчатски рак и други.

Паякообразните са изложени в отделна витрина, като са представени и няколко от скорпионите, които могат да се срещнат в България. Най-голямата група насекоми (Insecta) са представени от почти всички разреди, срещащи се в България, а в експозицията са изложени над 1200 броя насекоми. Специален кът е отделен на защитените безгръбначни животни, представени от 11. От екзотичните интерес представлява бръмбарът голиат, най-големият представител сред твърдокрилите насекоми, разпространен в Екваториална Африка.

След като разгледахме безгръбначните и ботаниката, се отправяме директно към зала „Аквариум“. Днес залата разполага с 26 сладководни аквариума, обитавани от около 150 вида тропични риби, 21 вида местни риби (предимно от река Марица). През 2013 г. обновяването му приключи с поставянето на 3000 литров морски аквариум. В колекцията са включени земноводни – тритони и жаби, ракообразни и влечуги – кожеста костенурка, червенобуза костенурка, блатна костенурка.

В залата има отделна част, наречена „Морско дъно“. По-голяма част от експозицията е заета от уникалната колекция мекотели: охлюви, миди, корали, морски звезди и др., които наброяват над двеста експоната от 150 вида организми. Колекцията е събирана от бреговете на Ангола от Костадин Недялков, където е работил като зоотехник. Научната стойност на колекцията се определя от факта, че голям брой от видовете са намалели, други изчезнали, поради замърсяване на моретата и океаните, а така също и поради масово унищожаване. Колекцията е единствената у нас по брой на видовете (280) и количество експонати (4 500 бр.).

И за финал няма как да не достигнем до рибите. Експозицията започва с художествено изработено табло за Еволюцията на рибите и географското разпространение на съвременната ихтиофауна. Показан е един от най-нисшите представители – морската минога. Същинските акули са експонирани в пространствено оформена диорама , в която са включени следните представители – сива акула, котешка акула, черноморска акула, морски ангел, електрически скат.

Работно време:

Понеделник-неделя 08.30 - 17.00

Цени на билети: възрастни - 4,00 лв. студенти, ученици - 2,00 лв. деца до 7 години - 1,00 лв.

Цени на билети зa дигитален планетариум: Единични билети: възрастни - 10,00 лв. студенти, ученици - 7,00 лв.,

деца до 7 години - 3,00 лв.                                                             

Групови билети за дигитален планетариум: от 5 до 50 възрастни - 7,00 лв.,

от 5 до 50 студенти, ученици - 6,00 лв.

Часове за прожекции в дигитален планетариум: 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00.

За големи групи предварителна резервация на тел. +359 32 633096.